Výsledné zhotovení LW 27 m

Výsledné zhotovení LW 27 m

Anténa je natažena z balkónu ve výšce 25 m drátem Lk2 na strom a její konec je ve výšce cca 5m. Koaxiál k tcvru (tuneru) má pouze 3 m.

V praktickém provozu anténa chodí překvapivě dobře a to jak v nedělním kroužku na 80m tak i na vyšších pásmech provozem PSK. L tunerem

je vyladitelná  1:1 na všech pásmech, většinu pásem vyladí i ATU v tcvru. Kupodivu úroveň panelákového rušení je o 2 S nižší než u dříve

používaného vertikálu AP8A.