Stupnice pro ADTRX-9

Stupnice pro ADTRX-9

Jednoduchý čítač, který bude po podělení kmitočtu základního oscilátoru :4 zobrazovat přímo pracovní kmitočet. Protože jsem ze staré

školy, je mi milejší měnit kmitočet otáčením knoflíku přímo na tcvru, než myší na obrazovce nějakého SW. Proto jsem jako oscilátor pro

ADTRX-9 zvolil plynule laditelný oscilátor od 5 do 170 (možná i 250) MHz od firmy Pandatron. Takovýto generátor mi doma nepochybně

poslouží i k dalším různým experimentům v budoucnosti.