SDR transceiver ADTRX 9 ve fázi pokusného provozu

SDR transceiver ADTRX 9 ve fázi pokusného provozu

Úplně osazená základní deska tcvru ADTRX 9 s provizorně připojeným osilátorem PGEN 170 ( 5 - 160 MHz),

stupnicí a nezbytnými připojeními pro zkušební provoz.