LCF meter

LCF meter

Zhotovený podle dokumentace od VU3WIJ. Umožňuje měřit kapacitu, indukčnost, frekvenci a kmitočet krystalů. Hlavní fukci zastává obvod PIC16F84A.