Dálkově ovládaný antenní tuner

Dálkově ovládaný antenní tuner

Dálkově ovládaný antenní tuner S-match podle PA0FRI. Používám k ladění 2 prvkové směrovky typu Maria Malluca napájené vysílací dvojlinkou 450 Ohm.

Roller je ovládán motorkem se speciálním regulátorem otáček. Jeho ovládací potenciometr ve střední poloze motorek zastaví, při vychýlení doleva či doprava se rozbíhá na jednu, nebo druhou stranu a v závislosti na úhlu vychýlení se kontinuálně zvyšují a snižují otáčky. Lze tedy velmi jemně dolaďovat, nebo naopak rychleji přeladit na jiné pásmo. Popis a návod je v Praktické elektronice A Radio 05/2005 str.12.  Poloha běžce je monitorována víceotáčkovým potenciometrem s ručkovým měřícím přístrojem na ovládací skřínce.

Kondenzátor je ovládán klasickým modelářským servem, takže poloha knoflíku na ovládací skřínce odpovídá otevření kondenzátoru.