COMPUNI signal analyser, U/I meter, frequency counter, beep tester.

COMPUNI signal analyser, U/I meter, frequency counter, beep tester.

COMPUNI je připojen na COM port počítače. Umožňuje s příslušným programem v nastaveném časovém úseku a rychlosti sledovat (porovnávat)

současně až 5 různých signálů v grafické podobě. Mimo to s dalším prográmkem můžeme měřit napětí, proudy a kmitočet řádově kHz. K dipozici

je také testování rezistorů a vodivosti se zvukovou indikací, kde lze dle výšky tónu odhadovat velikost odporu. Tester má vysokou vstupní impedanci,

takže nehrozí žádné poškození citlivých IO a polovodičových komponentů.