Antenna analyser

Antenna analyser

Téměř klasický antenní analyzátor, zhotovený dle návodu od RA3TOX (//rf.atnn.ru/s10/ant-analizator.html). Jako oscilátor je použit

IO LTC1799 od Linear Technologies a kmitočet je zobrazován čítačem ze stavebnice od fy Zajíc. Kmitočet je plynule nastavitelný od

1 - 30Mhz dvěma potenciometry (hrubé a jemné ladění)