Antenna analyser miniVNA

Antenna analyser miniVNA

Známý a výborný antenní analyzátor postavený podle dokumentace od SP3SWJ. Plošné spoje dodával OK1NOF.

Tyto analyzátory jsem postavil celkem 4 a to pro OK1AD, OK1AOZ, OK1CI a jeden pro sebe. Můj analyzátor

jsem doplnil grafickým displejem podle dokumentace od PA3CKR aby bylo možno anténu testovat přímo na střeše

bez nutnosti připojení k počítači. Samozřejmě lze přepnout na připojení k PC, protože zobrazení na přímém displeji VNA

je značně omezené. Některé výstupy z PC dám do fotogalerie. MiniVNA pracuje také jako wobler, kde lze nastavovat

různé filtry, baluny a pod. Dále umožňuje měření krystalů a k dispozici je i přesný generátor kmitočtů do 60MHz. Zjišťovat

lze také impedance a délky koaxiálních kabelů.